Andrzej Czapliński

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Andrzej Czapliński
Andrzej Czaplinski.jpg
Nazwisko Czapliński
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab.
Data urodzenia 19 stycznia 1924
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 17 sierpnia 1992
Dyscyplina/specjalności chemia, fizykochemia węgli kamiennych, konstrukcja i budowa aparatury badawczej
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1969-1972)
Wydział Instytut Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19691972


Prof. zw. dr hab. Andrzej Czapliński (1924–1992)

Dyscyplina/specjalności: chemia, fizykochemia węgli kamiennych, konstrukcja i budowa aparatury badawczej


Nota biograficzna

Urodził się 19 stycznia 1924 roku w Krakowie, zmarł 17 sierpnia 1992 roku. Pochowany na Cmentarzu Bronowickim w Krakowie.

W 1950 roku ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim ze stopniem magistra filozofii z zakresu chemii.

Jeszcze jako student podjął pracę w Katedrze Chemii Ogólnej AGH. Po studiach pracował na Wydziale Hutniczym AGH jako starszy asystent. W roku 1960 obronił doktorat na AGH. W 1967 roku, również na AGH, uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1976 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1988 roku profesora zwyczajnego. Był zastępcą dyrektora Instytutu Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów.

Był autorem lub współautorem 74 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 3 patentów, 35 opracowań niepublikowanych. Pełnił funkcję redaktora naczelnego Zeszytów Naukowych AGH serii Chemia.

Promotor 6 prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Medal "Za zasługi dla obronności kraju"

Źródła do biogramu

Książki

  • 25 lat Wydziału Paliw i Energii 1974-1999. Red. G. Ceglarska-Stefańska, J. F. Janik. Kraków [1999?], s. 4, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 58-59

Artykuły

  • Biuletyn Rektora [AGH] 1992, 15 września, s. 13
  • Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Czaplińskim. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 1473. [Seria] Chemia 1993, z. 21, s. 165–166, [foto]