Andrzej Bogusław Skorupa

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Andrzej Bogusław Skorupa
Andrzej Skorupa.jpg
Nazwisko Skorupa
Imię / imiona Andrzej Bogusław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 18 lipca 1938
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności budowa i eksploatacja maszyn, mechanika
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych 91990-1992) i Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (1992-1993, 1993–1996)
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Maszyn Górniczych i Hutniczych19871990
DziekanWydział Maszyn Górniczych i Hutniczych19901992
DziekanWydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki19921993
DziekanWydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki19931996Prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusław Skorupa (1938–) biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności:budowa i eksploatacja maszyn, mechanika

Nota biograficzna

Urodził się 18 lipca 1938 roku w Krakowie.

W 1960 roku ukończył studia na Wydziale Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa AGH.

W 1961 roku rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze i Zakładzie Technologii Mechanicznej Wydziału Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1967 roku na podstawie pracy "Badania defektoskopowe spoin pachwinowych" uzyskał stopień doktora, a następnie został mianowany adiunktem. W 1974 roku uzyskał habilitację i został mianowany docentem.

W latach 1987-1990 był prodziekanem Wydziału, następnie w latach 1990-1992 dziekanem. W latach 1990-1992 był kierownikiem Zakładu kierownikiem Zakładu Technologii Mechanicznej.

W 1989 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1994 roku profesorem zwyczajnym.

W latach 1992-1996 był dziekanem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. W latach 1992-1996 był też kierownikiem Katedry Podstaw i Eksploatacji Maszyn.


Członek The European Structural Integrity Society; Komitetu Budowy Maszyn PAN (Zespołu Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji).

Badania: nieniszczące metody badań i materiałów i połączeń; projektowanie konstrukcji metalowych; badanie wytrzymałości zmęczeniowej w stalach konstrukcyjnych przy obciążeniach zmiennoamplitudowych; technologia spawania i obróbki skrawaniem materiałów trudnoobrabialnych.

Jego pasją jest turystyka górska, szczególnie tatrzańska.

Autor około 120 prac, w tym 10 książek. Promotor kilku prac doktorskich.

Od 1988 roku członek Rady Naukowej Związku Podhalan,


Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, nagrody MNiSW oraz inne odznaczenia regionalne i nagrody Rektora.

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/skorupa-andrzej-02631

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1961/62]. Kraków 1964, s. 54
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]. Pod red. W. P. Kowalskiego. Kraków 2002, s. 18-20, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S – Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 119, [foto]

Artykuły

  • Skorupa A.: Dossier w pigułce ; prof. dr hab. inż. Andrzej Skorupa. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 27, s. 9-10, [foto]

Inne


stan na dzień 11.02.2020