Andrzej Łędzki

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Andrzej Łędzki
Andrzej Łędzki.jpg
Nazwisko Łędzki
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 6 stycznia 1945
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności metalurgia, metalurgia ekstrakcyjna żelaza, inżynieria środowiska, Informatyka stosowana
Pełnione funkcje Prorektor AGH ds. Ogólnych (1999–2002)
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgiczny19911993
ProdziekanWydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej19931996
Prorektor ds. OgólnychAGH19992002
Prorektor ds. KształceniaAGH20022005Prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki (1945–)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, metalurgia ekstrakcyjna żelaza, inżynieria środowiska, informatyka stosowana

Nota biograficzna

Urodził się 6 stycznia 1945 roku w Krakowie.

W 1968 roku ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym AGH w specjalności Metalurgia surówki i stali.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na Wydziale Metalurgicznym (obecnie Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej). Pracę doktorską obronił w 1972 roku, stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w 1987 roku, w 1988 roku został mianowany na stanowisko docenta, w latach 1992-2001 był prof. AGH, tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 2001 roku.

W latach 1991-1993 prodziekan Wydziału Metalurgicznego, następnie w latach latach 1993-19966 prodziekan ds. Dydaktycznych Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej.

W latach 1999-2002 prorektor AGH ds. Ogólnych i w latach 2002-2005 prorektor AGH ds. Nauczania.

Kierownik Katedry Metalurgii Stopów Żelaza w AGH 1999-2014 roku.

W kadencji 1997-1999 przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kadrowych AGH.

Kierownik Katedry Metalurgii w Politechnice Częstochowskiej od 1999 do 2002 roku.

Członek Stowarzyszenia Hutniczego (1989-2007). Od 1996 roku członek Komitetu Metalurgii PAN. Przewodniczący Sekcji Metalurgii Ekstrakcyjnej KM PAN (1996-2000).

Staże krótkotrwałe: Francja, Rosja, Czechy, Niemcy, USA, Szwecja.

Autor około 230 publikacji w tym 79 artykułów w publikacjach krajowych i zagranicznych, 109 publikacji w materiałach konferencyjnych. Autor 3 książek, 4 skryptów AGH, 5 patentów i 29 wdrożeń.

Promotor 7 prac doktorskich i około 80 magisterskich. Recenzent 13 osób na mianowanie na profesora, 8 na dr. hab. i 11 na dr nauk technicznych, recenzent wielu publikacji i wniosków na projekty naukowo-badawcze.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrody ministerialne, Nagrody Rektora AGH, Nagroda Kapituły UJ i PKOL- „Kalos Kaghatos”

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/ledzki-andrzej-02840

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 207, [foto]

Artykuły

  • Nowe władze AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 2, 35 [foto]
  • Władze rektorskie AGH na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 2, 16-17, [foto]

Inne

  • Informacje od Andrzeja Łędzkiego


stan na dzień 16.07.2018