Aleksander Adam Karcz

Z Historia AGH
Wersja z dnia 15:08, 18 lut 2019 autorstwa LidiaLosko (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Aleksander Adam Karcz
Aleksander Karcz.jpg
Nazwisko Karcz
Imię / imiona Aleksander Adam
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Profesor Honorowy AGH
Data urodzenia 24 grudnia 1939
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności technologia chemiczna, karbochemia, technologia paliw
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Paliw i Energii AGH (1993-1996)
Wydział Wydział Energetyki i Paliw


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
Prodziekan ds. DydaktycznychWydział Paliw i Energii19791984
Prodziekan ds. OgólnychWydział Paliw i Energii19931996Prof. dr hab. inż. Aleksander Adam Karcz (1939-)

Dyscyplina/specjalności: technologia chemiczna, karbochemia, technologia paliw

Nota biograficzna

Urodził się 24 grudnia 1939 roku w Krakowie.

W 1962 roku ukończył Wydział Metalurgiczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskując tytuł magistra inżyniera metalurga. Następnie rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Koksownictwa i Gazownictwa na Wydziale Metalurgicznym AGH. Na tym samym Wydziale w 1968 roku obronił doktorat, a w 1975 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1991 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 2002 roku profesora zwyczajnego.

Od chwili utworzenia w 1974 roku obecnego Wydziału Energetyki i Paliw pracował w Katedrze Technologii Paliw (wcześniej: Katedra Energochemicznego Przetwórstwa Węgla), a od 1989 roku aż do października 2007 roku kierował tą Katedrą. W latach 1979–1984 pełnił funkcję Prodziekana ds. Dydaktyktycznych, a w latach 1993–1996 funkcję Prodziekana Wydziału ds. Ogólnych. Przez wiele lat brał aktywny udział w pracach Senatu AGH.

Ponadto poza macierzystą uczelnią Profesor pełnił wiele znaczących funkcji – był m.in. Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, członkiem Komitetu Karbochemii PAN oraz członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, członkiem Zespołu Dydaktycznego Chemii przy Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, członkiem Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, członkiem Sekcji Gazownictwa Rady Naukowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, członkiem redakcji czasopism „Karbo” i „Nowoczesne Gazownictwo”, wieloletnim przewodniczącym Rady Programowej Ogólnokrajowej Konferencji „Koksownictwo” oraz członkiem Komitetu Naukowego Konferencji pt. „Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej".

Prof. Karcz przez wiele lat w sposób bardzo efektywny organizował proces dydaktyczny na Wydziale Energetyki i Paliw, współtworząc plany studiów i programy nauczania, inicjując wprowadzanie nowych przedmiotów, a także modernizując posiadaną bazę dydaktyczną i badawczą. Opracował programy i kierował studiami podyplomowymi z zakresu energochemicznego przetwórstwa węgla. Był opiekunem stu kilkunastu prac magisterskich i inżynierskich oraz promotorem sześciu prac doktorskich.

Dorobek naukowy prof. Karcza jest bardzo bogaty (10 wdrożeń, 8 patentów, kilkanaście projektów badawczych, przeszło 70 opracowań i ekspertyz dla przemysłu, 116 publikacji krajowych i zagranicznych oraz 10 książek i podręczników) i dotyczy problemów o istotnym znaczeniu aplikacyjnym, przy czym obszar zainteresowań naukowych Profesora obejmuje badania z zakresu technologii energochemicznego przetwórstwa węgla i gazownictwa oraz czystych technologii węglowych. Jego działalność naukowa obejmuje badania z zakresu technologii energochemicznego przetwórstwa węgla i gazownictwa oraz czystych technologii węglowych. Był pionierem w zakresie stosowania metod matematycznych dla potrzeb prognozowania jakości koksu. Ponadto w jego dorobku znajdują się też prace poświęcone problematyce kinetyki procesów pirolizy i zgazowania węgla, restrukturyzacji przemysłu koksowniczego, techniczno-ekonomicznej oceny przedsięwzięć modernizacyjnych w branży paliwowej, technicznych aspektów przesyłu gazu ziemnego, procesów przygotowania węgla do koksowania. Przewodniczył Radzie Konsultacyjnej przy realizacji 5-letniego projektu "Inteligentna Koksowania" o dużym znaczeniu dla rozwoju i modernizacji polskiego przemysłu koksochemicznego. W latach 1979-1981 uczestniczył w uruchomieniu Koksowni SRS w Annabie (Algieria).

Współpraca Profesora z przemysłem koncentrowała się głównie na branży koksochemicznej, gdzie oprócz prowadzonych prac badawczych i wdrożeniowych był konsultantem w największych polskich koksowniach. Profesor współpracował z wieloma ośrodkami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą. Jest znany w krajach o dobrze rozwiniętym przemyśle koksowniczym, tj. w Niemczech, Czechach, Rosji i Ukrainie. W latach siedemdziesiątych odbył dwa kilkumiesięczne staże w Moskiewskim Instytucie Technologii Chemicznej im. Mendelejewa oraz w Akademii Górniczej we Freibergu.

Senat AGH uchwałą z dnia 27 stycznia 2016 roku przyznał Mu tytuł Profesora Honorowego AGH za: "stworzenie systemu kształcenia w zakresie energochemicznego przetwórstwa węgla oraz Jego osobisty wkład w rozwój krajowego koksownictwa".

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal z Wyróżnieniem na 46 Światowym Salonie Wynalazczości i Innowacji Technicznych EUREKA 97 (Bruksela), trzykrotnie Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, wielokrotne nagrody Rektora AGH, odznaczenia resortowe, m.in. hutnicze i energetyczne

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/karcz-aleksander-03205

Źródła do biogramu

Książki

 • Prof. Aleksander Karcz Profesorem Honorowym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków, 24 czerwca 2016 r. Kraków 2016, 50 s.
 • Technologia Paliw : wyzwania i szanse. Praca zbiorowa pod red. P. Burmistrza. Kraków 2016, s. 9-14, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 140

Artykuły

 • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 27.01.2016], s. 2, 14-16, 52
 • Strugała A.: 70-lecie urodzin Profesora Aleksandra Karcza. Karbo : energochemia : ekologia 2009, nr 4, s. 188-189, [foto]
 • Strugała A., Czerski G.: Jubileusz 70-lecia urodzin profesora Aleksandra Karcza. Biuletyn AGH 2009, nr 24, s. 14-16, [foto]
 • Strugała A., Czerski G.: Tytuł Profesora Honorowego AGH dla prof. Aleksandra Karcza. Biuletyn AGH 2016, nr 104/105, s. 16-17, [foto]
 • Tytuł Profesora Honorowego AGH dla prof. Aleksandra Karcza. Vivat Akademia : AGH 2017, nr 16, s. 14, [foto]

Inne

 • Energochemiczne przetwórstwo węgla [Dokument elektroniczny] : szanse i zagrożenia : Kraków 10 XII 2009 : materiały konferencyjne. Kraków 2009. 1 dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-4 (po wybraniu opcji: Referaty)
 • Informacje od dr inż. Grzegorza Czerskiego
 • Olszewska D.: Wydział Energetyki i Paliw. Vivat Akademia : AGH [online]. 2018, nr 19, s. 28, [foto] [przeglądany 8.01.2019]. Dostępny w: http://vivat.agh.edu.pl/vivatpdf/vivat_019.pdf
 • [Zaproszenie na uroczyste posiedzenie Senatu AGH poświęcone nadaniu godności Profesora Honorowego AGH prof. Aleksandrowi Karczowi]. Kraków 2016, [foto]


stan na dzień 17.04.2018