Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH

Z Historia AGH
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH
Rok założenia 2007
Rok przekształcenia/likwidacji 2018
Pochodzi od -
Przekształcony na:

Senat AGH na posiedzeniu w dniu 27 września 2006 r., uchwałą nr 95, wyraził zgodę na utworzenie ogólnouczelnianej jednostki pod nazwą Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH (AIP AGH).

Zarządzeniem nr 27, Rektora prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia z dnia 30 grudnia 2006 r., utworzono z dniem 1 stycznia 2007 r. pozawydziałową jednostkę organizacyjną Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH.

Senat AGH na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2018 r., uchwałą nr 7, wyraził pozytywną opinię w sprawie wniosku Rektora AGH dotyczącego likwidacji AIP AGH.

Zarządzeniem nr 9, Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki z dnia 14 lutego 2018 r., zlikwidowano z dniem 31 marca 2018 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH (AIP AGH).

Działania AIP AGH obejmowały promowanie idei przedsiębiorczości i kultury innowacji w środowisku akademickim ; wspieranie pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów AGH w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej ; współpracę z jednostkami AGH, przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu.

Z dniem likwidacji AIP AGH dotychczasowe zadania w zakresie promowania przedsiębiorczości akademickiej, w tym również studenckiej przejęło Centrum Transferu Technologii AGH.

Dyrektorzy

Osoby związane

Bibliografia

Artykuły

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 10.09.2020