Adam Chrzanowski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 13: Linia 13:
 
| alt =  
 
| alt =  
 
| caption =  
 
| caption =  
| birth_date = 1932-
+
| birth_date = 1932
 
| birth_place =  
 
| birth_place =  
 
| death_date =  
 
| death_date =  

Wersja z 17:03, 8 sty 2014

Szablon:Infobox dhc Prof. dr hab. inż. Adam Chrzanowski (1932-)

Specjalność: geodezja inżynieryjna i górnicza

Urodził się 22 grudnia 1932 roku w Krakowie. W 1956 roku uzyskał w Akademii Górniczo-Hutniczej stopień magistra inżyniera geodety górniczego, a w 1962 stopień doktora nauk technicznych.

Pracę naukowo-zawodową podjął już w roku 1955 w Katedrze Geodezji Górniczej AGH, gdzie pracował do roku 1964 na stanowiskach: asystenta, starszego asystenta i adiunkta. W 1964 roku wyjechał na staż podoktorski do Kanady, w czasie którego pracował nad rozwinięciem pionierskich wówczas zastosowań laserów w precyzyjnych pomiarach inżynieryjno-górniczych oraz uczestniczył w ekspedycji kartograficznej "Mt Kennedy Expedition" w 1965 roku. W latach 1964-1971 był zatrudniony jako associate professor na Uniwersytecie New Brunswick (UNB) we Fredericton w Kanadzie, a w latach 1971-1998 jako profesor. Na tym Uniwersytecie pełnił funkcje Prodziekana oraz Dziekana (1991-1995) na Wydziale Geodezji. Aktualnie jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu New Brunswick; prowadzi tam wykłady i równocześnie pełni funkcję Dyrektora Canadian Centre Engineering, działającego przy tym Uniwersytecie.

Jego dziełem jest opracowanie - unikalnej w Północnej Ameryce - specjalizacji uniwersyteckiej w zakresie geodezji inżynieryjnej i górniczej.

Wielokrotnie był zapraszany przez zagraniczne uniwersytety na kilkumiesięczne pobyty dla wygłoszenia wykładów (Chiny, Szwajcaria, Niemcy, Argentyna, Brazylia, Australia). Jest autorem lub współautorem 225 publikacji, referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz sprawozdań z prac naukowych. Spośrod jego publikacji na szczególne wyróżnienie zasługuje 18 monografii, z czego 6 jest jego autorstwa, natomiast w 12 opracował wybrane rozdziały, w głównej mierze dotyczące badań deformacji obiektów inżynierskich. Monografie te stanowią, w krajach angielskojęzycznych, a także - po przetłumaczeniu - w Chinach, podstawową literaturę fachową z zakresu badań deformacji obiektów inżynierskich.

Od 1986 roku pełni funkcję przewodniczącego międzynarodowej (FIG) grupy studiów pomiarów odkształceń, organizując sympozja międzynarodowe. Jako współzałożyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Mierniczych Górniczych (ISM) jest członkiem Prezydium tej organizacji od 1976 roku. W 2000 roku został Członkiem Zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności.

Na szczególne podkreślenie zasługują działania profesora Chrzanowskiego w zakresie współpracy z polskimi uczelniami technicznymi. Często jest postrzegany jako ambasador polskiej nauki na forum światowym.

Profesor honoris causa uniwersytetu Wuhan w Chinach (1986), Profesor Emeritus na UNB w Kanadzie (1998), Profesor Honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Polsce (1999), doctor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Polsce (2002).

Źródło:

  • Zaproszenie na uroczyste posiedzenie Senatu AGH w czasie którego prof. Adam Chrzanowski otrzyma insygnia godności doktora honoris causa AGH
  • Geodezja. Półrocznik AGH 2005 T. 11 z. 1. s. 6, 39
  • Z Życia Politechniki Śląskiej, nr 6. Marzec 2004 [Dokument elektroniczny]. - Tryb dostępu: http://biuletyn.polsl.pl/0403/senat.aspx [21.10.2004]
  • Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004 nr 135. s. [24], portr.