Adam Chrzanowski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 28 wersji utworzonych przez 4 użytkowników)
Linia 6: Linia 6:
 
|birth_date=22 grudnia 1932
 
|birth_date=22 grudnia 1932
 
|birth_place=Kraków
 
|birth_place=Kraków
|fields=geodezja inżynieryjna i górnicza
+
|fields=geodezja inżynieryjna, geodezja górnicza
|function=Dziekan Wydziału Geodezji Uniwersytetu New Brunswick (Kanada) w latach 1991–1995
+
|awards=Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,   Medal Komisji Edukacji Narodowej
|awards=„Szpada Górnicza” (1993), Medal Uznania przez PB/MK Team za wkład w rozwój projektu Superconducting Super Collider w Terasie (1994), Krzyż Kawalerski OOP (1996), Złota odznaka „Za zasługi dla górnictwa RP (2000).
 
 
|dhc_year=2004
 
|dhc_year=2004
 
|dhc_reason=za wybitne osiągnięcia w zakresie badań deformacji w procesach geodynamicznych oraz znamienity wkład w rozwój współpracy między Uniwersytetem New Brunswick we Fredericton, a polskimi uczelniami technicznymi
 
|dhc_reason=za wybitne osiągnięcia w zakresie badań deformacji w procesach geodynamicznych oraz znamienity wkład w rozwój współpracy między Uniwersytetem New Brunswick we Fredericton, a polskimi uczelniami technicznymi
|name=Adam Chrzanowski
+
|honorAGH=Doktor Honoris Causa AGH,
|honorific-suffix=
 
|native_name=
 
|native_name_lang=
 
|image_size=16349
 
|alt=
 
|caption=
 
|resting_place=
 
|resting_place_coordinates=
 
|other_names=
 
|residence=
 
|citizenship=
 
|nationality=
 
|workplaces=
 
|alma_mater=
 
|thesis_title=
 
|thesis_url=
 
|thesis_year=
 
|doctoral_advisor=
 
|academic_advisors=
 
|doctoral_students=
 
|notable_students=
 
|known_for=
 
|varia=
 
|author_abbrev_bot=
 
|author_abbrev_zoo=
 
|influences=
 
|influenced=
 
|signature=
 
|signature_alt=
 
|website=
 
|footnotes=
 
|spouse=
 
|children=
 
 
}}
 
}}
 
Prof. dr hab. inż. '''Adam Chrzanowski''' (1932-)
 
Prof. dr hab. inż. '''Adam Chrzanowski''' (1932-)
  
Dyscyplina/specjalności: geodezja inżynieryjna i górnicza
+
Dyscyplina/specjalności: geodezja inżynieryjna, geodezja górnicza
  
Urodził się 22 grudnia 1932 roku w Krakowie. W 1956 roku uzyskał w Akademii Górniczo-Hutniczej stopień magistra inżyniera geodety górniczego, a w 1962 stopień doktora nauk technicznych.  
+
== Nota biograficzna ==
 +
Urodził się 22 grudnia 1932 roku w Krakowie.  
  
Pracę naukowo-zawodową podjął już w roku 1955 w Katedrze Geodezji Górniczej AGH, gdzie pracował do roku 1964 na stanowiskach: asystenta, starszego asystenta i adiunkta. W 1964 roku wyjechał na staż podoktorski do Kanady, w czasie którego pracował nad rozwinięciem pionierskich wówczas zastosowań laserów w precyzyjnych pomiarach inżynieryjno-górniczych oraz uczestniczył w ekspedycji kartograficznej „Mt Kennedy Expedition” w 1965 roku. W latach 1964–1971 był zatrudniony jako associate professor na Uniwersytecie New Brunswick (UNB) we Fredericton w Kanadzie, a w latach 1971–1998 jako profesor. Na tym Uniwersytecie pełnił funkcje Prodziekana oraz Dziekana (1991–1995) na Wydziale Geodezji. Aktualnie jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu New Brunswick; prowadzi tam wykłady i równocześnie pełni funkcję Dyrektora Canadian Centre Engineering, działającego przy tym Uniwersytecie.
+
W 1956 roku uzyskał w Akademii Górniczo-Hutniczej stopień magistra inżyniera geodety górniczego, a w 1962 stopień doktora nauk technicznych.
 +
 
 +
Pracę naukowo-zawodową podjął już w roku 1955 w Katedrze Geodezji Górniczej AGH, gdzie pracował do roku 1964 na stanowiskach: asystenta, starszego asystenta i adiunkta.  
 +
 
 +
W 1964 roku wyjechał na staż podoktorski do Kanady, w czasie którego pracował nad rozwinięciem pionierskich wówczas zastosowań laserów w precyzyjnych pomiarach inżynieryjno-górniczych oraz uczestniczył w ekspedycji kartograficznej „Mt Kennedy Expedition” w 1965 roku. W latach 1964–1971 był zatrudniony jako associate professor na Uniwersytecie New Brunswick (UNB) we Fredericton w Kanadzie, a w latach 1971–1998 jako profesor. Na tym Uniwersytecie pełnił funkcje Prodziekana oraz Dziekana (1991–1995) na Wydziale Geodezji. Aktualnie jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu New Brunswick; prowadzi tam wykłady i równocześnie pełni funkcję Dyrektora Canadian Centre Engineering, działającego przy tym Uniwersytecie.  
  
 
Jego dziełem jest opracowanie — unikalnej w Północnej Ameryce — specjalizacji uniwersyteckiej w zakresie geodezji inżynieryjnej i górniczej.
 
Jego dziełem jest opracowanie — unikalnej w Północnej Ameryce — specjalizacji uniwersyteckiej w zakresie geodezji inżynieryjnej i górniczej.
  
Wielokrotnie był zapraszany przez zagraniczne uniwersytety na kilkumiesięczne pobyty dla wygłoszenia wykładów (Chiny, Szwajcaria, Niemcy, Argentyna, Brazylia, Australia). Jest autorem lub współautorem 225 publikacji, referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz sprawozdań z prac naukowych. Spośrod jego publikacji na szczególne wyróżnienie zasługuje 18 monografii, z czego 6 jest jego autorstwa, natomiast w 12 opracował wybrane rozdziały, w głównej mierze dotyczące badań deformacji obiektów inżynierskich. Monografie te stanowią, w krajach angielskojęzycznych, a także — po przetłumaczeniu — w Chinach, podstawową literaturę fachową z zakresu badań deformacji obiektów inżynierskich.
+
Wielokrotnie był zapraszany przez zagraniczne uniwersytety na kilkumiesięczne pobyty dla wygłoszenia wykładów (Chiny, Szwajcaria, Niemcy, Argentyna, Brazylia, Australia). Jest autorem lub współautorem ponad 220 publikacji, referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz sprawozdań z prac naukowych. Spośród jego publikacji na szczególne wyróżnienie zasługuje 18 monografii, z czego 6 jest jego autorstwa, natomiast w 12 opracował wybrane rozdziały, w głównej mierze dotyczące badań deformacji obiektów inżynierskich. Monografie te stanowią, w krajach angielskojęzycznych, a także — po przetłumaczeniu — w Chinach oraz Ameryce Południowej, podstawową literaturę fachową z zakresu badań deformacji obiektów inżynierskich. Uzyskał patent kanadyjski i amerykański na pionownik laserowy i automatyczny klinometr skanujący.
  
 
Od 1986 roku pełni funkcję przewodniczącego międzynarodowej (FIG) grupy studiów pomiarów odkształceń, organizując sympozja międzynarodowe. Jako współzałożyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Mierniczych Górniczych (ISM) jest członkiem Prezydium tej organizacji od 1976 roku. W 2000 roku został Członkiem Zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności.
 
Od 1986 roku pełni funkcję przewodniczącego międzynarodowej (FIG) grupy studiów pomiarów odkształceń, organizując sympozja międzynarodowe. Jako współzałożyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Mierniczych Górniczych (ISM) jest członkiem Prezydium tej organizacji od 1976 roku. W 2000 roku został Członkiem Zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności.
  
Na szczególne podkreślenie zasługują działania profesora Chrzanowskiego w zakresie współpracy z polskimi uczelniami technicznymi. Często jest postrzegany jako ambasador polskiej nauki na forum światowym.
+
Profesor honoris causa Uniwersytetu Wuhan w Chinach (1986), Profesor Emeritus na UNB w Kanadzie (1998), Profesor Honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Polsce (1999), doctor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Polsce (2002), doktor honoris causa AGH (2004).
 +
 
 +
Na szczególne podkreślenie zasługują działania profesora Chrzanowskiego w zakresie współpracy z polskimi uczelniami technicznymi. Często jest postrzegany jako ambasador polskiej nauki na forum światowym.
  
Profesor honoris causa uniwersytetu Wuhan w Chinach (1986), Profesor Emeritus na UNB w Kanadzie (1998), Profesor Honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Polsce (1999), doctor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Polsce (2002).
+
==== Odznaczenia i nagrody ====
 +
[[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]], Złota odznaka „Za zasługi dla górnictwa RP”, „Szpada Górnicza”, [[Medal Komisji Edukacji Narodowej]], Medal Uznania przez PB/MK Team za wkład w rozwój projektu Superconducting Super Collider w Terasie i inne
  
== Bibliografia ==
+
== Źródła do biogramu ==
 +
==== Książki ====
 +
* Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 17-18, [foto]
 +
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 52-53, [foto]
 
==== Artykuły ====  
 
==== Artykuły ====  
* Uroczystość wręczenia godności doktora honoris causa AGH prof. Adamowi Chrzanowskiemu : 20 października 2004 r. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2004, nr 135, s. [24], portr.
+
* Pielok J.: Doktorat honoris causa AGH dla Profesora Adama Chrzanowskiego. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2004 nr 135, s. 4-5
* Promocja doktora honoris causa Adama Chrzanowskiego. ''Geodezja : półrocznik AGH'' 2005, T. 11, z. 1, s. 5-6, 39
+
* ''Geodezja : półrocznik AGH'' 2005, T. 11, z. 1, 50 s., [foto] (zeszyt poświęcony promocji doktora honoris causa Adama Chrzanowskiego)
 +
* Uroczystość wręczenia godności doktora honoris causa AGH prof. Adamowi Chrzanowskiemu : 20 października 2004 r. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2004, nr 135, s. [24], [foto]
 +
 
 
==== Inne ====  
 
==== Inne ====  
 
* Zaproszenie na uroczyste posiedzenie Senatu AGH w czasie którego prof. Adam Chrzanowski otrzyma insygnia godności doktora honoris causa AGH
 
* Zaproszenie na uroczyste posiedzenie Senatu AGH w czasie którego prof. Adam Chrzanowski otrzyma insygnia godności doktora honoris causa AGH
* Z Życia Politechniki Śląskiej, nr 6. Marzec 2004 [online] [przeglądany 08.11.2016 r.]  Dostępny w: http://biuletyn.polsl.pl/0403/senat.aspx
+
* Z Życia Politechniki Śląskiej, nr 6, marzec 2004 [online] [przeglądany 08.11.2016 r.]  Dostępny w: http://biuletyn.polsl.pl/0403/senat.aspx
  
 
{{DEFAULTSORT:Chrzanowski, Adam }}
 
{{DEFAULTSORT:Chrzanowski, Adam }}
 +
[[Category:Biogramy]]
 
[[Category:Doktorzy honoris causa AGH]]
 
[[Category:Doktorzy honoris causa AGH]]

Wersja z 13:40, 31 sie 2018

Adam Chrzanowski
Adam Chrzanowski.jpg
Nazwisko Chrzanowski
Imię / imiona Adam
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 22 grudnia 1932
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności geodezja inżynieryjna, geodezja górnicza


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 2004
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitne osiągnięcia w zakresie badań deformacji w procesach geodynamicznych oraz znamienity wkład w rozwój współpracy między Uniwersytetem New Brunswick we Fredericton, a polskimi uczelniami technicznymi
Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Adam Chrzanowski (1932-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja inżynieryjna, geodezja górnicza

Nota biograficzna

Urodził się 22 grudnia 1932 roku w Krakowie.

W 1956 roku uzyskał w Akademii Górniczo-Hutniczej stopień magistra inżyniera geodety górniczego, a w 1962 stopień doktora nauk technicznych.

Pracę naukowo-zawodową podjął już w roku 1955 w Katedrze Geodezji Górniczej AGH, gdzie pracował do roku 1964 na stanowiskach: asystenta, starszego asystenta i adiunkta.

W 1964 roku wyjechał na staż podoktorski do Kanady, w czasie którego pracował nad rozwinięciem pionierskich wówczas zastosowań laserów w precyzyjnych pomiarach inżynieryjno-górniczych oraz uczestniczył w ekspedycji kartograficznej „Mt Kennedy Expedition” w 1965 roku. W latach 1964–1971 był zatrudniony jako associate professor na Uniwersytecie New Brunswick (UNB) we Fredericton w Kanadzie, a w latach 1971–1998 jako profesor. Na tym Uniwersytecie pełnił funkcje Prodziekana oraz Dziekana (1991–1995) na Wydziale Geodezji. Aktualnie jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu New Brunswick; prowadzi tam wykłady i równocześnie pełni funkcję Dyrektora Canadian Centre Engineering, działającego przy tym Uniwersytecie.

Jego dziełem jest opracowanie — unikalnej w Północnej Ameryce — specjalizacji uniwersyteckiej w zakresie geodezji inżynieryjnej i górniczej.

Wielokrotnie był zapraszany przez zagraniczne uniwersytety na kilkumiesięczne pobyty dla wygłoszenia wykładów (Chiny, Szwajcaria, Niemcy, Argentyna, Brazylia, Australia). Jest autorem lub współautorem ponad 220 publikacji, referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz sprawozdań z prac naukowych. Spośród jego publikacji na szczególne wyróżnienie zasługuje 18 monografii, z czego 6 jest jego autorstwa, natomiast w 12 opracował wybrane rozdziały, w głównej mierze dotyczące badań deformacji obiektów inżynierskich. Monografie te stanowią, w krajach angielskojęzycznych, a także — po przetłumaczeniu — w Chinach oraz Ameryce Południowej, podstawową literaturę fachową z zakresu badań deformacji obiektów inżynierskich. Uzyskał patent kanadyjski i amerykański na pionownik laserowy i automatyczny klinometr skanujący.

Od 1986 roku pełni funkcję przewodniczącego międzynarodowej (FIG) grupy studiów pomiarów odkształceń, organizując sympozja międzynarodowe. Jako współzałożyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Mierniczych Górniczych (ISM) jest członkiem Prezydium tej organizacji od 1976 roku. W 2000 roku został Członkiem Zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności.

Profesor honoris causa Uniwersytetu Wuhan w Chinach (1986), Profesor Emeritus na UNB w Kanadzie (1998), Profesor Honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Polsce (1999), doctor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Polsce (2002), doktor honoris causa AGH (2004).

Na szczególne podkreślenie zasługują działania profesora Chrzanowskiego w zakresie współpracy z polskimi uczelniami technicznymi. Często jest postrzegany jako ambasador polskiej nauki na forum światowym.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złota odznaka „Za zasługi dla górnictwa RP”, „Szpada Górnicza”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Uznania przez PB/MK Team za wkład w rozwój projektu Superconducting Super Collider w Terasie i inne

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 17-18, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 52-53, [foto]

Artykuły

  • Pielok J.: Doktorat honoris causa AGH dla Profesora Adama Chrzanowskiego. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004 nr 135, s. 4-5
  • Geodezja : półrocznik AGH 2005, T. 11, z. 1, 50 s., [foto] (zeszyt poświęcony promocji doktora honoris causa Adama Chrzanowskiego)
  • Uroczystość wręczenia godności doktora honoris causa AGH prof. Adamowi Chrzanowskiemu : 20 października 2004 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. [24], [foto]

Inne

  • Zaproszenie na uroczyste posiedzenie Senatu AGH w czasie którego prof. Adam Chrzanowski otrzyma insygnia godności doktora honoris causa AGH
  • Z Życia Politechniki Śląskiej, nr 6, marzec 2004 [online] [przeglądany 08.11.2016 r.] Dostępny w: http://biuletyn.polsl.pl/0403/senat.aspx