Wydział Matematyki Stosowanej

Z Historia AGH
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wydział Matematyki Stosowanej
Rok założenia 1997
Logo Plik:Logo WMS.jpg
Pochodzi od Instytut Matematyki
Przekształcony na:


Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 1969 r. został utworzony Instytut Matematyki (jako jednostka międzywydziałowa). Zarządzenie weszło w życie z dniem 15 czerwca 1969 r.

Od 15 czerwca 1969 r. Instytut Matematyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uchwałą Senatu AGH z dnia 29 października 1997 r. z dniem 1 listopada 1997 r. Instytut Matematyki przekształca się na: Wydział Matematyki Stosowanej.

Od 1 listopada 1997 r. Wydział Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Struktura wydziału

2007-2014

 • Katedra Analizy Matematycznej, Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych.(2007-.)[1]
 • Katedra Matematyki Dyskretnej.(2007-.)[2]
 • Katedra Matematyki Finansowej.(2007-)[3]
 • Katedra Równań Różniczkowych.(2007-.)[4]

2006

 • Zakład Analizy Matematycznej.(2006-2007)[5]
 • Zakład Matematyki Dyskretnej.(1993-2007)[6]
 • Zakład Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych.(2006-2007)[7]
 • Zakład Równań Różniczkowych.(1999-2007)[8]

2000-2005

 • Katedra Analizy Matematycznej i Numerycznej.(1993-2006)[9]
 • Zakład Analizy Rzeczywistej i Zespolonej.(1995-2006)
 • Zakład Matematyki Dyskretnej.(1993-2007)
 • Zakład Równań Różniczkowych.(1999-2007)[10]
 • Zakład Zastosowań Matematyki.(1995-2006)
 • Pracownia Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej.
 • Pracownia Komputerowa.

1998-1999

 • Katedra Analizy Matematycznej i Numerycznej.(1993-2006)
 • Zakład Analizy Rzeczywistej i Zespolonej.(1995-2006)
 • Zakład Matematyki Dyskretnej.(1993-2007)
 • Zakład Metod Analitycznych i Geometrycznych.(1993-1999)[11]
 • Zakład Zastosowań Matematyki.(1995-2006)
 • Pracownia Komputerowa.
Osoby związane z wydziałem

Bogdan Adam Choczewski, Andrzej Aleksander Koch, Tomasz Idzi Paweł Sulima-Samujłło

Przypisy

 1. Utworzona Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007
 2. Zakład Matematyki Dyskretnej (1993-2007) utworzony w 1993 ; Zakład przekształcony Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007 na: Katedrę Matematyki Dyskretnej
 3. Utworzona Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007
 4. Zakład Równań Różniczkowych (1969-1992) utworzony 1969 ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 4.11.1992 od 1.01.1993 zmiana nazwy Zakładu na: Zakład Metod Analitycznych i Geometrycznych (1993-1999) ; 2000 powrót do nazwy: Zakład Równań Różniczkowych (2000-2007) ; Zakład przekształcony Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007 na: Katedrę Równań Różniczkowych
 5. Uchwałą Senatu AGH z dn. 22.02.1995 utworzono Zakład Analizy Rzeczywistej i Zespolonej (1995-2006) ; Zakład przekształcony Uchwałą Senatu AGH z dn. 01.03.2006 na: Zakład Analizy Matematycznej (2006-2007); Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007 zniesiono Zakład Analizy Matematycznej
 6. Zakład Matematyki Dyskretnej (1993-2007) utworzony w 1993 ; Zakład przekształcony Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007 na: Katedrę Matematyki Dyskretnej
 7. Uchwałą Senatu AGH z dn. 22.02.1995 utworzono Zakład Zastosowań Matematyki (1995-2006) ; Zakład przekształcony Uchwałą Senatu AGH z dn. 01.03.2006 na: Zakład Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych (2006-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007 zniesiono Zakład Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych
 8. Zakład Równań Różniczkowych(1969-1992) utworzony 1969 ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 4.11.1992 od 1.01.1993 zmiana nazwy Zakładu na: Zakład Metod Analitycznych i Geometrycznych (1993-1999) ; 1999 powrót do nazwy: Zakład Równań Różniczkowych (1999-2007) ; Zakład przekształcony Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007 na: Katedrę Równań Różniczkowych
 9. Zakład Analizy Matematycznej w Instytucie Matematyki (1969-1983) ; 1984 zmiana nazwy na: Zakład Analizy Matematycznej i Numerycznej (1984 -1992) ; 1993 Zakład przekształcony na: Katedra Analizy Matematycznej i Numerycznej (1993-2006) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 01.03.2006 zniesiono Katedrę Analizy Matematycznej i Numerycznej
 10. Zakład Równań Różniczkowych (1969-1992) utworzony 1969 ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 4.11.1992 od 1.01.1993 zmiana nazwy Zakładu na: Zakład Metod Analitycznych i Geometrycznych (1993-1999) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 22.12.1999 (nr 140/99) powrót do nazwy: Zakład Równań Różniczkowych (1999-2007) ; Zakład przekształcony Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007 na: Katedrę Równań Różniczkowych
 11. Zakład Równań Różniczkowych (1969-1992) utworzony 1969 ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 4.11.1992 od 1.01.1993 zmiana nazwy Zakładu na: Zakład Metod Analitycznych i Geometrycznych (1993-1999) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 22.12.1999 (nr 140/99) powrót do nazwy: Zakład Równań Różniczkowych (2000-2007) ; Zakład przekształcony Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007 na: Katedrę Równań Różniczkowych

Bibliografia

Książki

 • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007
 • Wydział Matematyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie : 10 lat : materiały jubileuszowe. Pod red. B. Choczewskiego. Kraków 2008

Inne

Źródła