Stanisław Gołąb

Z Historia AGH
Skocz do: nawigacja, szukaj
Stanisław Gołąb
Stanislaw Golab.jpg
Nazwisko Gołąb
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr
Data urodzenia 26 lipca 1902
Miejsce urodzenia Travnik (Bośnia)
Data śmierci 30 kwietnia 1980
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności matematyka, geometria różniczkowa
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Górniczego AG (1948–50)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej
Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1969
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za zasługi dla rozwoju matematyki, a w szczególności teorii obiektów geometrycznych i geometrii różniczkowej
Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19461948
DziekanWydział Górniczy19481950


Prof. zw. dr Stanisław Gołąb (1902–1980)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, geometria różniczkowa

Nota biograficzna

Urodził się 26 lipca 1902 roku w miejscowości Travnik (Bośnia). Zmarł 30 kwietnia 1980 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1924 roku ukończył studia matematyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia uzupełniające odbył w Holandii, Rzymie, Oxfordzie i Pradze.

Pracę zawodową rozpoczął w 1922 roku w Akademii Górniczej, gdzie pracował do 1955 roku. W latach 1922–1924 był zastępcą asystenta w Katedrze Matematyki na Wydziale Górniczym AG, następnie w latach 1924 - 1934 młodszym asystentem i starszym asystentem. W latach 1934 - 1939 był adiunktem. W kwietniu 1939 roku został mianowany przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego profesorem tytularnym Akademii Górniczej.

Po wybuchu drugiej wojny światowej, 6 listopada 1939 został aresztowany przez gestapo podczas "Sonderaktion Krakau" i wraz z innymi profesorami krakowskimi przewieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen koło Berlina. 4. marca 1940 został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. W 1943 roku powrócił do Krakowa i aktywnie uczestniczył w tajnym nauczaniu. Oficjalnie pracował w Państwowej Szkole Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej.

Po wojnie zastępca profesora (1945 – 46), w latach 1946 – 1948 profesor nadzwyczajny. W 1948 roku otrzymał nominację na profesora zwyczajnego. Prodziekan Wydziału Górniczego w latach 1946–48, a następnie latach 1948–1950 dziekan Wydziału.

W latach 1945 - 1955 (z przerwami) był kierownikiem Katedry Matematyki I, początkowo znajdującej się w strukturze wydziału Górniczego, a następnie Wydziału Geodezji Górniczej.

W latach 1955–62 prof. Katedry Matematyki I w wymiarze 1/2 etatu, następnie, do 1970 roku wykłady zlecone.

W 1955 roku został służbowo przeniesiony na Uniwersytet Jagielloński, gdzie został kierownikiem Katedry Geometrii. Na UJ pracował do 1972 roku.

Pracownik naukowy Państwowego Instytutu Matematyki w Warszawie.

W 1972 roku przeszedł na emeryturę.

Autor 250 publikacji, w tym 14 książek, skryptów, podręczników i 1 monografii. Promotor 26 prac doktorskich.

Imię prof. Stanisława Gołębia nosi sala wykładowa w budynku B-7.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal "Zwycięstwa i Wolności 1945, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Złota Odznaka ZNP, Medal 1000-lecia Górnictwa Polskiego, Złota Odznaka za pracę społeczną dla miasta Krakowa, Nagroda Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego I stopnia (dwukrotnie), Złota Odznaka Stowarzyszenia Studentów AG.

Bibliografia

Książki

 • Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 250
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 51
 • Materiały Informacyjne [nr 4]. Komisja Propagandowa Komitetu Obchodu 50-lecia AGH. Kraków 1969, s. 101
 • Słownik biograficzny matematyków polskich. Red. S. Domoradzki, Z. Pawlikowska-Brożek, D. Węglowska. Tarnobrzeg 2003, s. 62-63, [foto]
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 113
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 100
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 621 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Bolewski A.: Osiągnięcia Akademii Górniczej w Krakowie w okresie 1919-1939 : z kart historii. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 6-7, s. 5-8
 • Choczewski B.: Stulecie urodzin Profesora Stanisława Gołąba. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 112, s. 5-6
 • Kucharzewski M.: Życie i twórczość profesora Stanisława Gołąba. Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 2 Wiadomości Matematyczne 1976, T. 19, nr 2, s. 128-131, [foto]
 • Pelczar A.: Uroczystość wręczenia profesorowi Stanisławowi Gołąbowi dyplomu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 2 Wiadomości Matematyczne 1976, T. 19, nr 2, s. 127 (przed s. 127 portr.), [foto]
 • Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach : Prof. Stanisław Gołąb. Miesiąc w Krakowie 2009, nr 6, s. 47-48, [foto]
 • Sieński H.: Profesor Stanisław Gołąb : tablice - pamięć wiecznie żywa - część 48. Biuletyn AGH 2017, nr 113, s. 28-30, [foto]
 • Tomczyk M.: 75. rocznica "Sonderaktion Krakau". Biuletyn AGH 2014, nr 83, s. 8-9, [foto]
 • Wykaz osób, które otrzymały Doktoraty Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 18

Inne

 • Dyplom nadania DHC AGH (na podstawie materiałów Muzeum Historii AGH)
 • Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 2.09.2016]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu