Andrzej Adolf Stanisław Bolewski

Z Historia AGH
Skocz do: nawigacja, szukaj
Andrzej Adolf Stanisław Bolewski
Andrzej Bolewski.jpg
Nazwisko Bolewski
Imię / imiona Andrzej Adolf Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Zasłużony dla AGH
Data urodzenia 17 lipca 1906
Miejsce urodzenia Małogoszcz
Data śmierci 29 października 2002
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności mineralogia, petrografia, surowce mineralne
Pełnione funkcje Prorektor AGH (1951–1952), (1961–1964)
Wydział Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy
Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1984
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitne zasługi dla rozwoju mineralogii i petrografii, dla tworzenia podstaw naukowych gospodarki surowcami mineralnymi, a także wysoko ceniąc działalność w odbudowie i rozbudowie Uczelni, w utrzymaniu Jej konspiracyjnego życia podczas ciężkich lat okupacji
Odznaczenia i nagrody Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProrektorAGH19511952
ProrektorAGH19611964


Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Adolf Stanisław Bolewski (1906–2002)

Dyscyplina/specjalności: mineralogia, petrografia, surowce mineralne


Nota biograficzna

Urodził się 17 lipca 1906 roku w Małogoszczy, woj. kieleckie, zmarł 29 października 2002 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Ukończył studia na Wydziale Górniczym AG w Krakowie w 1931 roku. Pracę w Akademii podjął, jako młodszy asystent, w 1928 roku. W Akademii uzyskał wszystkie stopnie i tytuły naukowe: doktorat na Wydziale Górniczym (1935), habilitacja (1939). Od 1945 roku pełnił funkcję zastępcy profesora, od 1946 roku profesora nadzwyczajnego, od 1951 roku profesora zwyczajnego.

W latach 1946–1969 był Kierownikiem Katedry Mineralogii i Petrografii początkowo na Wydziale Górniczym, a później na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym, w latach 1969–1976 prof. zw. Zakładu Mineralogii i Geochemii Instytutu Mineralogii i Złóż Surowców Mineralnych.

Dwukrotnie był Prorektorem AGH ds. Nauki (1951-1952) i (1961-1964).

W listopadzie 1939 roku aresztowany podczas tzw. Sonderaktion Krakau i więziony w KZ Sachsenchausen i KZ Dachau. Po powrocie do Krakowa w 1940 roku współorganizował konspiracyjną AG oraz tajne kształcenie młodych pracowników nauki.

Po wojnie — doradca naukowy Grupy Operacyjnej KERM „Dolny Śląsk”, pełnomocnik d/s organizacji administracji polskiej na Dolnym Śląsku, współpracownik naukowy Biura Prac Kongresowych MSZ, doradca delegacji polskiej na konferencjach międzynarodowych w Poczdamie, Moskwie i Pradze, na których ustalono granice Polski.

W 1950 roku - pełnomocnik Ministra Oświaty d/s organizacji Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej, później członek komisji d/s reorganizacji studiów geologicznych w Polsce. Członek korespondent PAN (1952), czł rzecz. PAN (1976), czł. rzecz. PAU (1990). Prezes Centralnego Urzędu Geologii i organizator państwowej służby geologicznej (1952–57).

Współpracował z International Mineralogical Association, członek The Mineralogical Society, członek Society Francaise de Mineralogie et la Cristallographie, członek International Commission on the History of Geological Science-INHIGEO. Redaktor, współzałożyciel i wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego.

Doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej - w 1984 roku i Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Członek rzeczywisty PAN i PAU.

Autor ponad 100 rozpraw i artykułów, autor licznych podręczników akademickich z zakresu mineralogii oraz petrografii, surowców mineralnych, geologii gospodarczej, metod badań minerałów i skał.

W budynku Głównym A-0, na parterze, znajduje się sala i tablica poświęcone profesorowi Andrzejowi Bolewskiemu.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, Medal Rodła, Odznaka Grunwaldzka, Krzyż Oświęcimski, Medal im. Mikołaja Kopernika. Honorowy tytuł górniczy — górniczy dyrektor generalny.


Bibliografia

Książki

 • Bolewski A.: Moje życie - moja praca. Kraków 1996, 407, [1] s.
 • Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 76
 • Informator Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica. Red. W. Longa, K. Norwicz. Kraków 1997, s. 67
 • Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 1919-2000. Red. T. Ratajczak, A. Skowroński, T. Szydłak. Kraków 2009, s. 47-49, [foto]
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 19
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Warszawa 1993, s. 66
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół. L. Becela [et al.]. Warszawa 1989, s. 111
 • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. zespół. L. Becela [et al.]. Warszawa 1984, s. 78
 • Profesor Andrzej Bolewski (1906-2002) : uczony, pedagog, organizator nauki, działacz : księga pamiątkowa w 100 lecie urodzin. Kraków 2006, 103 s.
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1946/47]. Kraków 1946, s. 15-16
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1947/48]. Kraków 1947, s. 8
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 17. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2006, s. 18-20, [foto]
 • Tyrański W.: Kto jest kim w Krakowie : lokalne władze, urzędy, instytucje, środowiska : edukacja, zatrudnienie, pozycja zawodowa, działalność polityczna i społeczna, sympatie polityczne, rodzina, rozrywki i upodobania (dane z 1999 roku). Kraków 2000, s. 34-35
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 112
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 34-35, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 1 : A – G. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 1998, s. 144
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 620 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Złota Księga Nauki Polskiej 1999. Red. K. Pikoń, A. Sokołowska. Gliwice 1999, s. 21

Artykuły

 • 70th anniversary of Professor Andrzej Bolewski president of the Mineralogical Society of Poland. Mineralogia Polonica 1976, Vol. 7, nr 2, s. 3-4
 • 85 [Osiemdziesiąta piąta] rocznica urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego. Biuletyn Rektora 1991, 1 lipca, s. 4-8
 • [90-lecie urodzin prof. dr. hab. inż. Andrzeja Bolewskiego] : daty ważniejszych wydarzeń z życia prof. dr. hab. inż. Andrzeja Bolewskiego. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996 nr 32/33, s. 31-34, [foto]
 • Biuletyn Rektora [AGH] 1984, marzec, s. 9-10
 • Biuletyn Rektora [AGH] 1985, grudzień, s. 7
 • Biuletyn Rektora [AGH] 1991, 1 listopada, s. 3
 • Bolewski A.: Osiągnięcia Akademii Górniczej w Krakowie w okresie 1919-1939 : z kart historii. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 6-7, s. 5-8
 • Goetel W.: Andrzej Bolewski. Nauka Polska 1966, nr 5, s. 47-50
 • Górecka N., Górecki W.: Laureaci Medalu im. Karola Bohdanowicza : Andrzej Bolewski. Polish Journal of Mineral Resources 2006, Vol. 10, wyd. spec., s. 171, 190, [foto]
 • Jubileusz 90-lecia urodzin Prof. dr hab. inż. Andrzeja Bolewskiego : personalia. Przegląd Górniczy 1996, T. 52, nr 12, s. 36-37, [foto]
 • Kleczkowski A. S. : Geolodzy dla dobra Akademii Górniczo-Hutniczej (do 1949 roku Akademii Górniczej). Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 6-9
 • Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach : Profesor Andrzej Bolewski. Miesiąc w Krakowie 2007, nr 2, s. 52-53, [foto]
 • Korzec M.: Zasłużony dla AGH : wystawa w Muzeum Historii AGH w 100 rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2006 nr 159, s. 6
 • Manecki A.: Profesor Andrzej Bolewski 1906-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 110, s. 3-4, [foto]
 • Narębski W.: Polish Mineralogy 2006 : a scientific conference commemorating the centenary of the birth of Professor Andrzej Bolewski (Cracow, 18-20 September 2006). Mineralogia Polonica 2006, Vol. 37, no. 2, s. 155-158, [foto]
 • Odszedł od nas Profesor Andrzej Bolewski. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 110, s. 2 [okł.], [foto]
 • Poborski J.: Wspomnienia starego inżyniera górniczego z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie : reminiscencje pojubileuszowe... w oczach innych. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 8-9, s. 24-26
 • Podrzucki C.: Konwent Seniorów AGH w dwóch ostatnich kadencjach swej działalności. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 90, s. 7-8
 • Pytko S.: Największe osiągnięcie naukowców AGH po II Wojnie Światowej : pamięci naszych Profesorów Geologów. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 141, s. 18-20
 • Ratajczak T.: Setna rocznica urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2006, nr 159, s. 21-23, [foto]
 • Ratajczak T.: Tablica pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Bolewskiego. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2007, nr 172, s. 18, [foto]
 • Sass- Gustkiewicz M.: Spotkanie z emerytowanymi pracownikami dydaktycznymi Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 16-17
 • Sieński H.: Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Zasłużeni dla Akademii Górniczo-Hutniczej : tablice - pamięć wiecznie żywa - cz 14. Biuletyn AGH 2014, nr 78-79, s. 34-35
 • Stoch L.: Rola profesora Andrzeja Bolewskiego w kształtowaniu się nowoczesnej ceramiki w Polsce : referat wygłoszony na uroczystym posiedzeniu Komisji Nauk Ceramicznych Oddz. PAN w Krakowie, poświęconym Profesorowi Andrzejowi Bolewskiemu, które odbyło się w AGH w dniu 21.10.1999. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 73, s. 13-14
 • Stoch L., Kurdowski W.: Rola Profesora Andrzeja Bolewskiego w rozwoju nowoczesnej ceramiki w Polsce. Materiały Ceramiczne 2006, R. 54, nr 2, s. 73-75, [foto]
 • Sylwetki polskiej geologii : [Andrzej Bolewski, 60-lecie urodzin]. Przegląd Geologiczny 1966, nr 12, s. 558
 • Tomczyk M.: 75. rocznica "Sonderaktion Krakau". Biuletyn AGH 2014, nr 83, s. 8-9, [foto]
 • Tyszownicka G.: 61. Rocznica aresztowania profesorów w tzw. Sonderaktion Krakau. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 200, nr 84, s. 2-3, [foto]
 • Wykaz osób, które otrzymały Doktoraty Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 18
 • Z żałobnej karty : [Profesor Andrzej Bolewski]. Materiały Ceramiczne 2002, R. 54, nr 4, s. 159-160, [foto]